Кандидати за кметове

Цветан Лилов Цветков

Кандидат за кмет на Район Лозенец

Цветан Цветков е кандидат за кмет на район Лозенец

Цветан Цветков е с 35 годишен опит в областта на финансовия контрол и одита. Притежава четири международни и един национален сертификат за одитор. Неговият трудов стаж обхваща както публичния сектор, така и сектора на неправителствените организации. В публичния сектор има богат опит в управлението на публични институции, вътрешния контрол, одита и управлението на риска. Професионалният му опит включва и изграждане на системи за финансово управление и контрол в бюджетни организации, консултации по управление на риска, внедряване на системи за управление на информационната сигурност и изготвяне на одитна методология.
През последните осем години е председател на Сметната палата и под негово ръководство се извърши дегитализацията на одитната и административната й дейност, започнаха да се използват софтуери за управление на одитния процес и анализ на база данни.
Сметната палата реализира два туининг-проекта за подобряване одитния капацитет на Сметната палата на Република Северна Македония.
Цветан Цветков е сред създателите на Института на вътрешните одитори в България през 2003 г., чиито брой на членовете днес е 550.
Има множество участие в международни форуми като лектор и публикации в специализирани одитни издания.
Цветан Цветков е кандидат за кмет на район „Лозенец“ с визия за разумно и ефективно управление на финансовите ресурси и имоти, активно участие на гражданите в обсъждането на решенията и електронизация на предоставяните от района услуги.

Николай Иванов Радулов

106

Кандидат за кмет на Район Илинден

Кандидат за общински съветник

Иван Руменов Тодоров

109

Кандидат за кмет на Район Изгрев

Кандидат за общински съветник

Иван Р. Тодоров e доктор по организация и управление в здравеопазването (Медицински университет Варна), магистър по здравен мениджмънт (Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“), магистър по политически мениджмънт (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и бакалавър по политология (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Административен директор е на една от най-големите АГ болници и инвитро клиники в България – Медицински комплекс „Д-р Щерев“

Има 13 години опит в сферата на здравния мениджмънт и общественото здравеопазване. Началото на кариерата си започва Болница „Д-р Щерев“ и през 2018 поема позицията на административен директор на. От 2015 г. заема поста на изпълнителен директор на холдинговото дружество Медицински комплекс „Д-р Щерев“ АД. Преди да се насочи към здравеопазването 10 години е икономически и политически анализатор и консултант последователно към Либералния политологичен институт и Political Capital България. От учредяването през 2015 г. до днес е член на Управителния съвет, а от 2021 г. и заместник-председател на Българска болнична асоциация .

Иван Тодоров е главен асистент в Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“, където преподава серия от дисциплини, свързани с публичното здравеопазване, организацията на медицинската помощ и здравния мениджмънт. Има много публикации във водещи български и международни ежедневници и научни издания, автор е на една книга.

Кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на район Изгрев с визия и експертиза за организация и управление на секторите на здравеопазването, образованието и социалната политика на общинско ниво.

Владимир Боянов Иванов

111

Кандидат за кмет на Район Триадица

Кандидат за общински съветник

Завърших гимназия в гр. Трън. По време на ученето се занимавах активно със спорт. През 1969 г. бях приет за студент във ВМЕИ, където учих пет семестъра. След това продължим следването във ВИИ/УНСС/, където завърших магистратура по “Икономика на вътрешната търговия”. По време на следването, а и след това бях 20 години професионален баскетболист.
След спорта започнах работа като журналист/икономически, политически и спортен/. Работих във вестниците “Кооперативно село”, “Време”. В началото на 1990 г. бях един от създателите на вестник ” Подкрепа” , а след това станах и директор и главен редактор на “Седем дни Подкрепа”.
След това се занимавам с различно предпиемачество, като в края на деветдесетте въстанових закрития по-рано баскетболен отбор на “Академик” София. Успях да го превърна в един от добрите отбори в Европа.
Винаги ме е водила максимата, че по-добре е да научиш човека как да си изкарва сам прехраната, отколкото да му даваш помощи.

Пеню Витанов Пенев

122

Кандидат за кмет на Район Панчарево

Кандидат за общински съветник

Пеню Пенев е софиянец, наследник на стара търговска фамилия, репресирана от т.н. „Народна власт“ и ДС. Магистър – филолог „Турска филология“ в СУ. Работил като журналист във в. SOFIA NEWS, частен бизнес, Секретар на район Овча купел, Старши експерт в Народното събрание, Главен експерт в район Оборище. Има богат опит в общинската и административната област и в провеждането на избори. От м. април 2021 г. – съветник в СОС, като гражданска квота в групата на ДБ. Бивш активен спортист – баскетболист, играл в юношеския национален отбор, трикратен републикански шампион. Кандидат за кмет на Овча купел от РБ през 2015 г..

Борислав Бориславов Лисев

133

Кандидат за кмет на Район "Оборище"

Кандидат за общински съветник

Борислав Лисев е прекарал целия си живот в „Оборище“ и е сред първенците на випуск 2008 на Софийската Математическа Гимназия, завършил бакалавър и магистър в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ със специалност Приложна Математика.

През десетте години работа в IT сферата е взел участие в множество проекти за изграждане, модернизиране и внедряване на облачни технологии в различни индустрии – от здравеопазване до телекомуникации. Професионалната му кариера включва работа като програмист, водещ инженер на данни, дизайн и архитектура на облачни решения, привличане на нови клиенти.

Борислав Лисев е кандидат за районен кмет на р-н Оборище с амбиции за подобряване качеството на въздуха, намаляване нивата на шум и създаване на красив и модерен облик на централната част на столицата, която е задръстена от запустели и опасни сгради.

Бранимир Андреев Андреев

134

Кандидат за кмет на Район Люлин

Кандидат за общински съветник

Бранимир Андреев Андреев, кандидат за общински съветник

Завършил Техникума по махано техника специалност „Автоматизация на производството с разширено преподаване на немски език „

Бакалавър по публична администрация завършил Великотърновски Университет “Св. св. Кирил и Методий”

Трудовият страж е в публичният и частен сектор. До 2012г. служител в БДЖ пътнически превози. Председател на единна от синдикалните структури към „Спални вагони“ От 2012г. до момента се развива в сектора на телекомуникациите .

През 2023г. завършва курс Кибер сигурност в „Software University“

Член на националния координационен съвет на ПП „Движение Демократично Действие“

Валя Димитрова Станимирова

135

Кандидат за кмет на Район Подуене

Кандидат за общински съветник

Галя Николаева Енева

136

Кандидат за кмет на Район Студентски

Кандидат за общински съветник

Галя Николаева Енева е изучавала ,,Социални дейности “-бакалавър ВТУ Велико Търново; ,,Спортна психология “-магистър НСА София. СДК/ педагогика НСА София; ,,Училищна и семейна  консултация “ СУ София ; ,,Обща психотерапия “ БАНИ/ Демографски институт; ,,Психотерапевтични методи и практики” БАНИ/Демографски институт; ,,Психоаналитична терапия “БАНИ /Демографски институт ; ,,Клинична практика на психоанализата “БАНИ/Демографски  институт .
    Професионалната кариера на психотерапевт е насочена в полза психичното здраве на различни общности прилагайки и усъвършенствайки методика за,,Чистота на комуникация” т.е. взаимовръзки  семейство-подрастващ- институция и институция-семейство-подрастващ.
  Кандидат за кмет  район Студентски гр.София и общински съветник гр.София.
  С визия за:
° Осигуряване на ред и сигурност
° Подобряване на инфраструктурата, особено алеи за преминаване на майки с колички
° Осветление и свободен достъп до съоръжения
° Облагородяване, залесяване и поддръжка на зелени пространства /паркове, между блокови пространства/
° Отворен диалог за проблемите и решаването им на район Студентски
° Разнообразие от програми за стимулиране и подпомагане на младото семейство, на район Студентски ,изграждането на детски заведения, училищна
° Интелигентно управление основано на нови технологии
° Администрация на гражданите
° Брандиране на  район Студентски и широкото му предлагане в колаборация с институции извън България
° Стимулиране на предприемаческите идеи за чист градски район

Георги Сергеев Борисов

137

Кандидат за кмет на Район Нови Искър

Кандидат за общински съветник