Програма

Местна коалиция КОД (Д3, БДФ)

Моята мечта за София

Моята мечта за София 

Активно и интегрирано развитие на Столична община

Активно и интегрирано развитие на Столична община

Хармония и качество в градската среда

Хармония и качество в градската среда

Модерен транспорт, нови пътни връзки и паркиране

За градската железница

Нови места за паркиране

Транспортна свързаност и намаляване на транзитния трафик

Модерен транспорт, нови пътни връзки и паркиране

За парите на софиянци и работата на администрацията

За парите на софиянци и работата на администрацията

Жилищна политика

Жилищна политика

За сигурността на гражданите

Предпазване и защита при бедствия

Бездомните кучета и нашата отговорност

Борбата с шума 

За сигурността на гражданите

Чиста и зелена София

Зелена инфраструктура – Гробищните паркове

Минимум отпадъци

Природното богатство на София

Чист въздух

Зелена инфраструктура – Паркове и градини

Софийска памет и култура

Съхраняване и популяризиране на традициите и стимулиране на творците

Опазване и развитие на материалните културни ценности на столицата

Софийска памет и култура

Спортът – инвестиция в бъдещето

Партньорство на Столична община със спортните федерации и държавните институции

Спортът – инвестиция в бъдещето

Общинско здравеопазване и грижи за деца и възрастни

Решаване на проблема с детските градини и домовете за възрастни хора 

В областта на социалните дейности предвиждам

Общинско здравеопазване и грижи за деца и възрастни

Умен град

София – умен град

Енергетика

Енергетика