Приоритети

Моята мечта за София – модерен град с европейско значение, желана дестинация за културен, спортен, спа и еко туризъм, любим град за живеене, предлагащ престижни и високо платени работни места, удобства и добро образование за семействата и децата, спокойствие и сигурност за възрастните хора

Модерен транспорт, вторични градски центрове, обновяване на занемарени пространства 

Детски ясли и градини,  социални дейности и спорт

Опазване на културното наследство, и насърчаване развитието на културата 

Чист въздух и зелена система

София – град на природната красота, туристически и СПА център