Инициативи

Реализирани обществени проекти и инициативи на проф. Вили Лилков като общински съветник и народен представител

Съвместна работа с колеги от СОС

Опазване на паметта за достойни българи и възстановяване на историческата справедливост

За децата и спорта

Инициативи за Изграждане на паметници

Инициативи за поставяне на паметни плочи.

Работа по нормативната уредба на Столична община

Екология, зелена система и градска среда

Инициативи за развитие на градската среда

Публичен регистър на базовите станции на GSM – операторите на територията на Столична община

За археологическото наследство

За минералните извори на столицата

За софийските пазари